OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna


O jednostce

144 lata Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej, Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Straż Pożarna w Mszanie Dolnej  została zorganizowana  pod  nazwą „ Towarzystwo Straży Pożarnej” w dniu  15 lutego 1878 r. Protokół  z zebrania  założycielskiego  wskazuje, że w zebraniu tym brali udział: Wójt Marcin Knapczyk, Naczelnik Poczty Jan Solecki, członkowie Rady Gminy oraz wielu  zarówno zacnych, jak również i młodych mieszkańców Mszany Dolnej.
Do Towarzystwa Straży Pożarnej zgłosiły się, jako ochotnicy, 32 osoby.
Prezesem został Jan Solecki, Naczelnikiem  Kazimierz Machaj,  Skarbnikiem  Marcin Knapczyk. Siedziba Towarzystwa było pomieszczenie w budynku ratusza w Rynku.
Tam przechowywano sprzęt pożarniczy zakupiony z funduszy pochodzących ze zbiórek.
Zaczęto również pozyskiwać pieniądze  na zakup działki pod remizę, którą  niebawem nabyto za 750 złotych reńskich. Przy ogromie pracy druhów i społeczności Mszany Dolnej oraz okolicznych wsi doprowadzono do budowy remizy położonej obecnie przy ul. Matejki.
Remizę oddano do użytku w roku 1890, umieszczono w niej  3 wozy na zaprzęg konny, sikawkę, drabiny, osęki, węże. W razie alarmu  sygnałem trąbki korzystano z koni gospodarzy: Jana Wcisło, Stanisława Stachury, Władysława Szarka.  
Towarzystwo Straży Pożarnej  podjęło również myśl o utworzeniu własnej orkiestry do której powstanie doszło w roku 1902  i podczas jubileuszu  25-lecia przypadającego na rok 1903 orkiestra zagrała poprawnie.
W 1934 roku  wielka powódź, która nawiedziła Mszanę Dolną przysporzyła wiele pracy. Bezustanny deszcz padał od 16 do 20 lipca, zostały zniszczone drogi, a nawet tory kolejowe. Dzięki  ofiarnej służbie strażaków udało się uniknąć śmiertelnych wypadków i uratować zagrożone domostwa.
W 1939 roku po wybuchu II wojny światowej pomieszczenia straży zajęto na  magazyny zbożowe i sortownię skonfiskowanego mienia żydowskiego. W roku 1944  wybrany został konspiracyjny Zarząd Straży Pożarnej, Naczelnikiem został Stanisław Dobrowolski, który to wcześniej wywiózł i ukrył część sprzętu z remizy po wkroczeniu armii niemieckiej do Mszany Dolnej. Od momentu wyzwolenia  następowała odbudowa szeregów  straży do, której w znacznej mierze przyczynili się Stanisław Dobrowolski, Stanisław Mitana,  Maciej Chrustek, Józef Znachowski.
W roku 1952 rozpoczęto  budowę wieży strażackiej, która została ukończona w roku 1953, prowadzącym budowę był mistrz murarski Wincenty Aksamit. W roku 1970 powołano  Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka, który oddano do użytku w całości w 1974 r. Wielkie uznanie i podziękowanie od społeczeństwa i władz za ogromny wkład pracy otrzymał ówczesny Naczelnik Józef Kasprzyk, Prezes Zarządu Kazimierz Pieron i Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Marian Radziszewski. Z uroczystością otwarcia zbiegła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru i przekazania wozu bojowego .
W 1991 r. dokonano przebudowy  dachu i  pozyskane w ten sposób pomieszczenia przeznaczono na salę w, której odbywają się próby orkiestry, szatnie oraz magazyny. Inicjatorem tych działań był Prezes Jan Wcisło, który poświęcił wiele sił i zdrowia w to przedsięwzięcie. W roku 1997 jednostka OSP brała czynny udział w akcji ratowniczej podczas powodzi, broniąc przed zalaniem zagrożone tereny miasta i gminy Mszana Dolna  oraz likwidując jej skutki.
Za dobrą organizację  akcji i ofiarną służbę medalem  „Za ofiarność i odwagę” odznaczony został  naczelnik Jan Piekarczyk. Po roku 2000 dokonano rozbudowy zaplecza kuchennego wykonano wiele prac remontowych, utwardzono plac kostką  przed budynkiem, wykonano nową szatnię dla sekcji bojowej w garażach, nowoczesną pralnię.
Budynek Domu Strażaka wykorzystywany jest  na  przyjęcia weselne, z których dochód  przeznaczany jest na bieżące utrzymanie straży, orkiestry oraz funkcjonowanie budynku. W 2020 roku od 12 marca gdy ogłoszono narodową pandemię Covid 19 nasza jednostka boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi gdyż straciliśmy nasze główne źródło dochodu. Mimo to dzięki członkom wspierającym i naszym darczyńcom, mieszkańcom Mszany Dolnej i nie tylko udaje nam się działać, jak to zresztą widać na załączonych w mediach obrazkach.

 
Pracami OSP kieruje Zarząd  w składzie :       

Prezes ----------- PIĄTKOWSKI Bartosz,                                                                Wiceprezes ------ RATAJ Piotr,                                                                                   Naczelnik -------- KORDECZKA Michał,                                                                            Z-ca Naczelnika-- POTACZEK Wojciech,                                                                          Z-ca Naczelnika - WACŁAWIK Mariusz,                                                                   Sekretarz -------- STOŻEK Kazimierz,                                                                       Skarbnik --------- KASPRZYK Lidia,                                                                            Kronikarz -------- WOJCIACZYK Igor,                                                                    Gospodarz ------- RATAJ Zbigniew.

Wyposażenie jednostki tworzą między innymi:                                                                                                                            4 samochody ratowniczo – gaśnicze:
-GLBARt1/2I....VECO,                                                                                                       -SLRR IVECO MASSIF,                                                                                             -MAN.GBA1,5/16,                                                                                                       -SCANIA.....GCBARt4/28,                                                                                                    posiadające pełny sprzęt bojowy i ratowniczy.

                     Jednostkę OSP w Mszanie Dolnej tworzy:

                                              - 91 członków czynnych
                                              - 15 członków honorowych                                                                                               -   9 członków  wspierających                                                                                             - 44 członków orkiestry dętej

W roku 2020 OSP w Mszanie Dolnej interweniowała 112 razy Strażacy  ratownicy przy tych wyjazdach przepracowali społecznie ponad 1000 godzin.
Orkiestra OSP brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Oczywiście wszystko odbyło się zgodnie z przepisami sanitarnymi w związku z COVID 19

                                                                                            
                                                                                      

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku