OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna

W dniu  26 lutego 2012 roku w OSP Mszana Dolna  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym to udział wzięli członkowie OSP,  członkowie Honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni: Wicestarosta Powiatu Limanowskiego - Franciszek Dziedzina, Burmistrz Miasta Mszany Dolnej - Tadeusz Filipiak, Radny Miasta Mszana Dolna - Andrzej Dudzik, Komendant Powiatowy PSP w Limanowej - Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP - Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSPRP - Tadeusz Patalita, oraz Wiceprezes dh Cieluszak.  Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina, który to zebranie prowadził rzetelnie i sprawnie. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2011. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, oraz  sprawozdania  przedstawili Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Mrózek-Kasprzyk, sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek  Komisji Rewizyjnej  udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP w Mszanie Dolnej. W dyskusji zabrali także  głos: dh Kazimierz Czyrnek - Prezes Zarządu Powiatowego OSPRP, dh Grzegorz Janczy - Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Limanowski, dh Tadeusz Patalita - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Mszana Dolna OSPRP, Tadeusz Filipiak - Burmistrz Miasta Mszana Dolna, dh Andrzej Pachołek, dh Kazimierz Popiołek, gdzie głównym tematem było utrzymanie naszej jednostki na jak najlepszym poziomie bojowym, jak również utrzymanie się w dobrej kondycji finansowej i dalsza współpraca i utrzymanie posterunku PSP Limanowa. W czasie zebrania jeden z najstarszych członków OSP Mszana Dolna dh Michał Kotarba otrzymał honorowe wyróżnienie - odznaczony odznaką 55-cio lecia członkostwa w OSP Mszana Dolna ,,Ku Chwale Ojczyzny"wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku