OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna

W dniu 24 luty 2013 roku w OSP Mszana Dolna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym to udział wzięli członkowie OSP, członkowie honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni; Wicestarosta Powiatu Limanowskiego - Franciszek Dziedzina, Burmistrz Miasta Mszany Dolnej - Tadeusz Filipiak, Radny Miasta Mszany Dolnej - Andrzej Dudzik, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej - Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP - Kazimierz Czyrnek. Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina, ktory to zebranie prowadził rzetelnie i sprawnie. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2012. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, następnie sprawozdania przedstawiali; Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Kasprzyk. Sprawozdanie również przedstawiła  Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi. W trakcie zebrania w dyskusji zabrali także głos; dh Kazimierz Czyrnek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP, dh Janusz Kurzeja - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Limanowski, Tadeusz Filipiak - Burmistrz Miasta Mszana Dolna, dh Kazimierz Popiołek, gdzie głównym tematem było utrzymanie naszej jednostki na jak najlepszym poziomie bojowym, jak również utrzymanie się w dobrej kondycji finansowej.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku