OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna

W dniu 23 luty 2014roku  w OSP Mszana Dolna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące pracę jednostki w 2013 roku, w którym to udział wzięli członkowie OSP, członkowie honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni:  Sam Starosta Powiatu Limanowskiego  Jan Puchała, Wicestarosta  Franciszek Dziedzina, Komendant Powiatowy PSP Limanowa Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Oddziały Miejsko-Gminnego Mszana Dolna Tadeusz Patalita, Komendant  Miejsko-Gminny  OSP w Mszanie Dolnej  Szczypka, Radny Miasta Mszana Dolna Andrzej Dudzik. Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2013. Sprawozdania z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, następnie sprawozdania przedstawili; Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Kasprzyk. Sprawozdanie również przedstawiła Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku