OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna

W  dniu  01 marca 2015 roku  w  OSP Mszana Dolna  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  podsumowujące prace jednostki w 2014 roku.  W  zebrani  uczestniczyli  członkowie honorowi, wspierający, czynni, oraz goście zaproszeni;  Burmistrz Miasta Mszany Dolnej -  Kowalczyk  Józef,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP w Limanowej - Czyrnek Kazimierz, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Limanowa - mł.bryg.mgr.inż. Pawlik Tomasz, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego - Dziedzina Franciszek, który to też prowadził to zebranie.  Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za ubiegły rok jak też plany na bieżący 2015 rok. Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh. Kazimierz Popiołek przedstawiła sprawozdanie wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za ubiegły rok sprawozdawczy.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku