OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna

W dniu 14 marca 2021 roku w naszej jednostce OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Zgodnie z planem zostały wygłoszone sprawozdania i plany Prezesa, Naczelnika, Kapelmistrza oraz Skarbnika OSP. Sprawozdanie wygłosił również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu, które zostało przyjęte bez uwag. Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.
Zarząd OSP Mszana Dolna ukonstytuował się następująco;
Prezes                                - Piątkowski  Bartosz
Wiceprezes                       - Rataj  Piotr
Wiceprezes-Naczelnik    - Kordeczka  Michał
I Zastępca Naczelnika      - Wacławik  Mariusz
II Zastępca  Naczelnika    - Potaczek  Wojciech
Skarbnik                              - Kasprzyk  Lidia
Sekretarz                             - Stożek  Kazimierz
Gospodarz                          - Rataj  Zbigniew
Kronikarz                             - Wojciaczyk  Igor
                KOMISJA  REWIZYJNA
Przewodniczący        - Popiołek  Wiesław
Sekretarz                    - Chrustek  Stanisław
Członek Komisji       - Łabuz  Paweł
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku