ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 23.02.2014 rok
W dniu 23 luty 2014roku  w OSP Mszana Dolna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące pracę jednostki w 2013 roku, w którym to udział wzięli członkowie OSP, członkowie honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni:  Sam Starosta Powiatu Limanowskiego  Jan Puchała, Wicestarosta  Franciszek Dziedzina, Komendant Powiatowy PSP Limanowa Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Oddziały Miejsko-Gminnego Mszana Dolna Tadeusz Patalita, Komendant  Miejsko-Gminny  OSP w Mszanie Dolnej  Szczypka, Radny Miasta Mszana Dolna Andrzej Dudzik. Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2013. Sprawozdania z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, następnie sprawozdania przedstawili; Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Kasprzyk. Sprawozdanie również przedstawiła Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi.
print drukuj
Created by TelePoland 2005