PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
Ochotnicza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta  organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 06 stycznia 2016 roku. Wyjazd o godz. 6,00 spod budynku OSP ul. Matejki. Koszt wyjazdu - 45 zł. Zapisy do 31 grudnia 2015 roku przyjmuje gospodarz Remizy OSP.
print drukuj
Created by TelePoland 2005